Vodní díla

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Vodní díla

Vodní dílo je v legislativě obecně používaný termín pro každou stavbu sloužící k zadržování, jímání, vedení, nebo jinému nakládání s povrchovou či podzemní vodou. Taková vodohospodářská stavba slouží také např. k zamezení záplav a jiných škodlivých účinků vod. Vodní dílo je definováno ustanovením § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (též vodní zákon). Ustanovení § 61 ještě rozděluje vodní díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu do I. až IV. kategorie v závislosti na nebezpečí ohrožení lidských životů, možných škod na majetku a dalších méně podstatných kritériích. Přesná kritéria pro rozdělení vodních děl do těchto kategorií jsou dána přílohou č. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Soubor: b_char_vd.htm


Věcná část > Vodní díla

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 20.04.2022, publikována: 17.05.2022