Věcná část

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Věcná část

Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Principy ochrany před povodněmi vycházejí ze základní zásady, že povodním nelze zabránit. Lze však jejich průběh ovlivňovat a omezovat rozsah povodňových škod a následků.

Základní ustanovení o ochraně před povodněmi obsahuje Vodní zákon 254/2001 Sb., který rozvádí všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi, upravuje organizaci povodňových orgánů, stanoví jejich základní působnost, a to tak, aby odpovídala i mimořádnosti situace v čase povodní, upravuje řízení při ochraně před povodněmi.

Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn. Prověření povodňového plánu bude také vždy po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

Výškopisný systém veškerých výškopisných údajů

Balt po vyrovnání (B. p. v.)

 

mapa_cz071-csu-admin

Soubor: b_vecna_cast.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 20.04.2022, publikována: 17.05.2022