Hydrologická charakteristika

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika kraje >

Hydrologická charakteristika

Území kraje spadá jen částečně do Povodí Odry (severní část), ale převážná část se nachází v Povodí Moravy. Řeky patří svým režimem ke středoevropskému typu s největšími vodními stavy v období jarních dešťů a tání sněhu. U řek nížinatých je to měsíc únor až duben. U horských toků je to březen. Nejvýznamnějším tokem je řeka Morava. Povodí Moravy se line napříč celým územím kraje a je osou říční sítě. Rozděluje její přítoky na západní charakterizovanou Zábřežskou Vrchovinou, s přítoky Moravskou Sázavou, Mirovkou, Třebůvkou, Valovou, Blatou a Hanou, a jesenickou část s přítoky Oskava a Benkovský potok. Z území Libavé přitéká tok Bystřice a z Přerovska vodní tok Bečva a Moštěnka. V podhorských oblastech mají toky bystřinný charakter, bohatých na srážky.

Významné vodní toky

Významné vodní toky jsou stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ze dne 23. května 2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

hmtoggle_arrow1Přehled významných vodních toků

 

 


hmtoggle_arrow1Bečva (4-11-02-001)

 

hmtoggle_arrow1Bělá (2-04-04-067)

 

hmtoggle_arrow1Bělá (4-15-02-048)

 

hmtoggle_arrow1Benkovský p. (4-10-03-018)

 

hmtoggle_arrow1Blata (4-12-01-020/2)

 

hmtoggle_arrow1Branná (4-10-01-028)

 

hmtoggle_arrow1Brodečka (4-12-02-043)

 

hmtoggle_arrow1Březná (4-10-02-035)

 

hmtoggle_arrow1Bystřice (4-10-03-092)

 

hmtoggle_arrow1Bystřička (4-12-02-085)

 

hmtoggle_arrow1Černý p. (2-04-04-056)

 

hmtoggle_arrow1Český potok (Vyklička) (4-12-01-039)

 

hmtoggle_arrow1Desná (4-10-01-059)

 

hmtoggle_arrow1Dolnonětčický p. (4-12-02-081)

 

hmtoggle_arrow1Haná (4-12-02-009)

 

hmtoggle_arrow1Hloučela (4-12-01-049)

 

hmtoggle_arrow1Hučivá Desná (4-10-01-064)

 

hmtoggle_arrow1Cholinka (4-10-03-020)

 

hmtoggle_arrow1Jezernice (4-11-02-051)

 

hmtoggle_arrow1Juhyně (4-11-02-008)

 

hmtoggle_arrow1Kolnovický p. (2-04-04-096)

 

hmtoggle_arrow1Krupá (4-10-01-012)

 

hmtoggle_arrow1Luha (2-01-01-063)

 

hmtoggle_arrow1Malá voda (4-10-03-008)

 

hmtoggle_arrow1Malá voda (4-10-03-114)

 

hmtoggle_arrow1Merta (4-10-01-070)

 

hmtoggle_arrow1Mírovka (4-10-02-054)

 

hmtoggle_arrow1Morava (4-10-01-001)

 

hmtoggle_arrow1Morávka-náhon (4-10-03-130)

 

hmtoggle_arrow1Moravská Sázava (4-10-02-001)

 

hmtoggle_arrow1Moštěnka (4-12-02-072)

 

hmtoggle_arrow1Nemilka (4-10-02-047)

 

hmtoggle_arrow1Odra (2-01-01-028)

 

hmtoggle_arrow1Olešnice (2-04-04-092)

 

hmtoggle_arrow1Olešnice (Kokorka) (4-10-03-129)

 

hmtoggle_arrow1Oskava (4-10-03-054)

 

hmtoggle_arrow1Oslava (4-10-03-051)

 

hmtoggle_arrow1Punkva (4-15-02-074)

 

hmtoggle_arrow1Romže (4-12-01-038)

 

hmtoggle_arrow1Sitka (4-10-03-071)

 

hmtoggle_arrow1Staříč (2-04-04-086)

 

hmtoggle_arrow1Strhanec nad Strhancem II (4-11-02-069/1)

 

hmtoggle_arrow1Trusovický p. (4-10-03-086)

 

hmtoggle_arrow1Třebůvka (4-10-02-070)

 

hmtoggle_arrow1Valová

 

hmtoggle_arrow1Velička (4-11-02-037)

 

hmtoggle_arrow1Velká Haná (4-12-02-003)

 

hmtoggle_arrow1Vidnavka (2-04-04-035)

 

hmtoggle_arrow1Vojtovický p. (2-04-04-026)

 

hmtoggle_arrow1Zlatý p. (2-04-02-022)

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 17.05.2022.
 

 

Správce povodí a správci vodních toků

Správci povodí na území kraje jsou:

Povodí Moravy, s. p.

Povodí Odry, státní podnik

 

Správci vodních toků

Významných vodních toků – podniky Povodí

Drobných vodních toků – podniky Povodí, Lesy ČR s.p., města a další vlastníci

Soubor: b_char_hydro.htm


Věcná část > Charakteristika kraje > Hydrologická charakteristika

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 20.04.2022, publikována: 17.05.2022