Tiráž

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatni >

Tiráž

Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 772 00  Olomouc, ...
datum vydání verze 1.2.0: 17.05.2022.

Zpracovali:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

datum zpracování:

31.01.2005

aktualizace:

2018 Hydrosoft Veleslavín s.r.o., 2013 Jan Machovský

databáze POVIS:

2018 Hydrosoft Veleslavín s.r.o., 2013 Jan Machovský

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

20.04.2022

Autorská práva

 

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

 

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.olkraj.cz/pub_cz071/index.html

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

WEB - veřejně přístupný

Nastavení mapového serveru:

https://dpp.olkraj.cz/mapy?

Proměnné:

společné: 20.04.2022 lokální: 20.04.2022

 


EU_male_barva

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 – Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz

Soubor: tiraz.htm


Ostatni > Tiráž

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 20.04.2022, publikována: 17.05.2022