ORP Prostějov

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy > Ohrožené objekty >

ORP Prostějov

hmtoggle_arrow1Přehled ohrožených objektů

 

 

tok neurčen

hmtoggle_arrow1Čechy pod Kosířem: Čechy pod Kosířem - Lípy
hmtoggle_arrow1Čechy pod Kosířem: Čechy pod Kosířem - Tyršova
hmtoggle_arrow1Čechy pod Kosířem: Čechy pod Kosířem - Tyršova 1
hmtoggle_arrow1Čechy pod Kosířem: DZ Styl - Tyršova 86
hmtoggle_arrow1Čelechovice na Hané: ulice Za Ruskou
hmtoggle_arrow1Čelechovice na Hané: Studenec
hmtoggle_arrow1Doloplazy: Jižní část intravilánu
hmtoggle_arrow1Držovice: Ulice Smržická
hmtoggle_arrow1Němčice nad Hanou: Skládka odpadů Němčice nad Hanou
hmtoggle_arrow1Němčice nad Hanou: ZOD Němčice nad Hanou
hmtoggle_arrow1Ohrozim: Ohrozim - č. p. 11, 12, 13
hmtoggle_arrow1Ohrozim: Ohrozim - č. p. 150 a 171
hmtoggle_arrow1Ohrozim: Ohrozim - škola č. p. 58
hmtoggle_arrow1Ohrozim: Ohrozim - u Obecního úřadu
hmtoggle_arrow1Otaslavice: Otaslavice - severovýchod - potenciálně ohrožené
hmtoggle_arrow1Otinoves: COOP prodejna
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.232, 231, 230, 229 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: Garáže
hmtoggle_arrow1Rozstání: Školkařské středisko PIŇOS
hmtoggle_arrow1Stařechovice: Zemědělský areál Agros Stařechovice
hmtoggle_arrow1Tvorovice: Tvorovice

tok: Bílá voda 10219544

hmtoggle_arrow1Niva: ČOV Niva
hmtoggle_arrow1Niva: Ohrožené objekty Niva
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.11, 110, 108, 107 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.95, 96 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.99, 96 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.106, 104, 103, 102 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.115, 114, 113, 112 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.123, 120, 118 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.134, 132, 131, 130 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.143, 142, 141, 140 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.159, 160, 161 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.194 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.228, 226, 227 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.237, 236, 334, 333, 233 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.276 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.310 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: č.p.325, 335 (RD)
hmtoggle_arrow1Rozstání: Kamenolom PEDOP
hmtoggle_arrow1Rozstání: Obchůdek (č.p.343, 306)
hmtoggle_arrow1Rozstání: Stavebniny
hmtoggle_arrow1Rozstání: Stodoly

tok: Blata 10100075

hmtoggle_arrow1Hrdibořice: úpravna vody Hrdibořice, Středomoravská vodárenska a.s.
hmtoggle_arrow1Klopotovice: ČOV Klopotovice
hmtoggle_arrow1Olšany u Prostějova: ČOV Olšany u P.
hmtoggle_arrow1Olšany u Prostějova: Karlov - levý břeh Blaty
hmtoggle_arrow1Olšany u Prostějova: Olšany u p. - u stavu
hmtoggle_arrow1Olšany u Prostějova: U hřiště - Olšany u P.
hmtoggle_arrow1Vrbátky: Obytné budovy Dubany
hmtoggle_arrow1Vrbátky: ČOV Štětovice
hmtoggle_arrow1Vrbátky: Obytné budovy Vrbátky

tok: Brodečka 10100136

hmtoggle_arrow1Brodek u Prostějova: Rodinné domy po obou březích toku Brodečka před silničním mostem
hmtoggle_arrow1Brodek u Prostějova: Rodinné domy po obou březích toku Brodečka za silničním mostem
hmtoggle_arrow1Dobromilice: část obce kolem říčky Brodečka
hmtoggle_arrow1Dobromilice: Střed obce po obou březích toku Brodečka
hmtoggle_arrow1Doloplazy: ČOV Doloplazy
hmtoggle_arrow1Doloplazy: Střed obce, dále od toku
hmtoggle_arrow1Doloplazy: Střed obce, u vodního toku Brodečka
hmtoggle_arrow1Doloplazy: Místní část Poličky
hmtoggle_arrow1Hradčany-Kobeřice: jižní část obce Hradčany
hmtoggle_arrow1Hradčany-Kobeřice: Střed místní části Hradčany po obou březích toku Brodečka
hmtoggle_arrow1Hradčany-Kobeřice: Lom
hmtoggle_arrow1Hradčany-Kobeřice: Rodinné domy v místní části Kobeřice (okolo č.p. 59 - 63, 12, 1)
hmtoggle_arrow1Klenovice na Hané: část obce kolem říčky Brodečka
hmtoggle_arrow1Otaslavice: JANSKÝ M.M. s.r.o.
hmtoggle_arrow1Otaslavice: Obytná budova č.p.: 19
hmtoggle_arrow1Otaslavice: Obytná budova v JV části obce v okolí náhonu na Dolní Rybník (Q20)
hmtoggle_arrow1Otaslavice: Obytné budovy SZ od vodní nádrže Dolní rybník (Q100)
hmtoggle_arrow1Otaslavice: Obytné budovy ZSZ od obecního úřadu část 1 (Q100)
hmtoggle_arrow1Otaslavice: Obytné budovy ZSZ od obecního úřadu část 2 (Q100)
hmtoggle_arrow1Otaslavice: Ohrožený objekt č.p.: 554
hmtoggle_arrow1Otaslavice: Otaslavice - jih - potenciálně ohrožené
hmtoggle_arrow1Otaslavice: Otaslavice - jihovýchod - potenciálně ohrožené
hmtoggle_arrow1Otaslavice: Otaslavice - severozápad - potenciálně ohrožené
hmtoggle_arrow1Otaslavice: Otaslavice - střed - potenciálně ohrožené
hmtoggle_arrow1Víceměřice: Areál rodinného domu
hmtoggle_arrow1Víceměřice: Část obce po obou stranách silnice po pravém břehu toku Brodečka
hmtoggle_arrow1Víceměřice: Průmyslový areál
hmtoggle_arrow1Víceměřice: Ústav sociální péče a domov důchodců, částečně areál zámku

tok: Český potok (Vyklička) 10100510

hmtoggle_arrow1Čechy pod Kosířem: Čechy pod Kosířem - Víska
hmtoggle_arrow1Čechy pod Kosířem: Čechy pod Kosířem - zápl. území
hmtoggle_arrow1Čelechovice na Hané: ČOV - přečerpávací stanice
hmtoggle_arrow1Čelechovice na Hané: Průmyslový areál - areál bývalého cukrovaru a skladu olejů
hmtoggle_arrow1Čelechovice na Hané: ulice Trávníky
hmtoggle_arrow1Čelechovice na Hané: ulice Zahradní
hmtoggle_arrow1Čelechovice na Hané: Západní část obce
hmtoggle_arrow1Čelechovice na Hané: ZŠ, MŠ, chráněné bydlení, sokolovna, ulice U Sokolovny
hmtoggle_arrow1Smržice: Nemovitosti po obou stranách ulice Olší a v ulici Kobližnice u č.p. 482, 4 a 8
hmtoggle_arrow1Smržice: Ohrožení nemovitostí po obou březích toku
hmtoggle_arrow1Smržice: Smrzice, J. Krezy
hmtoggle_arrow1Smržice: Smržice, J. Krezy 40 - OÚ
hmtoggle_arrow1Smržice: Smržice, Laski
hmtoggle_arrow1Smržice: Smržice, škola
hmtoggle_arrow1Smržice: Smržice, ul. Družstevní
hmtoggle_arrow1Smržice: Smržice, ul. Družstevní 374 - 376
hmtoggle_arrow1Smržice: Smržice, ul. Kobližnice
hmtoggle_arrow1Smržice: Smržice, ul. Mlýnská
hmtoggle_arrow1Smržice: Smržice, ul. Podhájí
hmtoggle_arrow1Smržice: Smržice, ul. U Hřiště