Subjekty povodňové ochrany

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Subjekty povodňové ochrany

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 32
Datum vytvoření výpisu: 07.08.2022
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Brno

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Ostrava

 

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Olomouckého kraje

 

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

 

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s. p.

 

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

 

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1Český rybářský svaz, z.s.

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

hmtoggle_arrow1Správa silnic Olomouckého kraje

 

hmtoggle_arrow1Správa železnic

 

hmtoggle_arrow1Správa železnic – Oblastní ředitelství Olomouc

 

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s. p., ředitelství

 

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

 

hmtoggle_arrow1Moravská vodárenská, a.s.

 

hmtoggle_arrow1Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

 

hmtoggle_arrow1VAK Jeseník, a.s.

 

hmtoggle_arrow1Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.

 

hmtoggle_arrow1Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

 

hmtoggle_arrow1Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

 

hmtoggle_arrow1Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

 

Státní správa

hmtoggle_arrow1Ministerstvo dopravy

 

hmtoggle_arrow1Ministerstvo vnitra

 

hmtoggle_arrow1Ministerstvo zemědělství

 

hmtoggle_arrow1Ministerstvo životního prostředí

 

Veterinární správa

hmtoggle_arrow1Státní veterinární ústav Olomouc

 

Vojenská velitelství a úřady

hmtoggle_arrow1Krajské vojenské velitelství Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá

 

Zásobování

hmtoggle_arrow1VAK Jeseník, a.s.

 

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Fakultní nemocnice Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Vojenská nemocnice Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci

 

hmtoggle_arrow1ZZS Olomouckého kraje

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Subjekty povodňové ochrany

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 14.10.2018, publikována: 07.08.2022