Odborné pokyny pro provádění hlásné povodňové služby

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatni >

Odborné pokyny pro provádění hlásné povodňové služby

Editoři: Jan Kubát, Radek Čekal, Jan Daňhelka, Václav Matoušek

zdroj: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_document.php

verze – prosinec 2012

Odborné pokyny ke stažení ve formátu pdf [8441 Kb] 

 

Úvod

A. Povodňová charakteristika území České republiky

Povodňové škody

B. Povodňová služba

Organizace povodňové ochrany v České republice

Krizové řízení za povodňových situací

Opatření k ochraně před povodněmi

Povodňové plány

Stupně povodňové aktivity

C. Hlásná povodňová služba

Kriteria výběru hlásných profilů

Vybavení hlásných profilů

Vodočetná lať

Vodoměrná (limnigrafická) stanice

Automatická stanice s přenosem dat

Měrné křivky průtoků

Stanovení směrodatných limitů SPA v hlásných profilech

Pozorování vodních stavů v hlásných profilech

D. Stupně povodňové aktivity podle dešťových srážek

Orientační limity srážek pro dosažení SPA

E. Povodně způsobené ledovými jevy na tocích

Ledové povodně v období mrazu

Toky s dnovým ledem

Toky s chodem ledové kaše

Ledové povodně v období tání

Zásady vyhlašování SPA v období mrazů

Zásady vyhlašování SPA v období tání

F. Předpovědní povodňová služba

Systém integrované výstražné služby

Kvantitativní předpověď srážek

Informace o zásobách vody ve sněhové pokrývce

Hydrologické předpovědi

G. Distribuce informací hlásné a předpovědní povodňové služby

Evidenční listy hlásných profilů

Soubor: hpps-obsah.htm


Ostatni > Odborné pokyny pro provádění hlásné povodňové služby

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 30.09.2018, publikována: 17.05.2022