Vyžádání pomoci

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Vyžádání pomoci

Předseda PK kraje vyžaduje pomoc cestou Ústřední povodňové komise zpravidla u předsedy Ústřední povodňové komise.

 

hmtoggle_arrow1Ústřední povodňová komise: Praha

 

 

Nestačí-li povodňový orgán při povodni, jejíž rozsah přesáhne jeho území obvod, vlastními silami a prostředky, ani ve spolupráci s okolními povodňovými orgány zvládnout potřebné zabezpečovací a záchranné práce, požádá o převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňový orgán vyššího stupně. Ten při převzetí řízení ochrany před povodněmi oznámí datum a čas převzetí, rozsah spolupráce. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné a provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle vodního zákona.

V době povodně se účast Armády ČR při záchranných pracích řídí podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách.

Podle tohoto zákona (§ 15–17 a 19) mohou o použití Armády ČR požádat hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k povodňové situaci a to náčelníka Generálního štábu Armády ČR, který rozhoduje o rozsahu a způsobu nasazení jednotlivých složek armády.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou vyžadovat součinnost armády k záchranným pracím výše uvedené osoby nebo velitel zásahu a velitel požární jednotky u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu povodňové situace. Velitel tohoto vojenského zařízení prostřednictvím svých nadřízených o tom neprodleně informuje náčelníka Generálního štábu Armády ČR.

Vyžádanou účast Armády ČR k záchranným pracím zabezpečují v prvním pořadí vojenské záchranné útvary, které poskytují plánovanou pomoc na vyžádání na základě § 21 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je povodněmi ohrožena podstatná část území ČR, rozhoduje o součinnosti Armády ČR při záchranných pracích vláda na návrh ministra vnitra.

Na základě rozhodnutí vlády o použití armády při záchranných pracích, zřídí náčelník Generálního štábu Armády ČR vojenský krizový štáb, který řídí a koordinuje činnost nasazených vojenských útvarů. K monitorování povodňové situace může náčelník Generálního štábu Armády ČR vyčlenit vojenská letadla. (kontakt z POVIS na KVV Olomouc).

Možnosti nasazení a využití ženijních záchranných brigád AČR a záchranného praporu Hlučín pro záchranné a likvidační práce.

Nasazení sil a prostředků ženijních praporů a samostatných záchranných rot je koordinováno centrálně na základě rozhodnutí náčelníka generálního štábu AČR (NGŠ AČR) o použití sil a prostředků AČR v rámci teritoria ČR (nebo jeho ohrožené části).

Dostupné síly a prostředky jsou nasazovány operativně na celém teritoriu republiky. Byl opuštěn princip stálého spádového pokrytí území.

Nasazení sil a prostředků AČR požadovat cestou OPIS IZS (OPIS HZS kraje) a OPIS GŘ HZS ČR cestou Společného operačního centra Ministerstva obrany (SOC MO). Po rozhodnutí NGŠ AČR bude prováděno reálné nasazení sil a prostředků AČR.

Soubor: c_vyzadani_pomoci.htm


Organizační část > Vyžádání pomoci

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 15.01.2021, publikována: 24.07.2022