logo
Povodňový plán Olomouckého kraje

Místa omezující odtokové poměry

2 řádky, 1 strana

tok místo kraj ORP obec poloha na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
Steklá  Most Nenakonice  Olomoucký kraj  Olomouc  Věrovany  1,520 Omezení průtočného profilu, zachytávání splavenin.  Detail
Steklá  Most 43515-2  Olomoucký kraj  Olomouc  Věrovany  0,500 Hrozí zachycení spláví, ucpání, zpětné vzdutí a rozliv vody do okolí.  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.