logo
Povodňový plán Olomouckého kraje

Místa omezující odtokové poměry

8 řádků, 1 strana

tok místo kraj ORP obec poloha na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
nepojmenovaný (404370400200)  Propustek pod silnicí 0552  Olomoucký kraj  Olomouc  Majetín  2,300 Propustek pod silnicí 0552; VT ID: 10205928; Q5, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu  Detail
nepojmenovaný (404370400200)  Zatrubnění toku pod areálem koupaliště  Olomoucký kraj  Olomouc  Majetín  1,850 zatrubnění toku ID: 10205928; Q5, riziko snížení průtočného profilu  Detail
nepojmenovaný (404370400200)  Konec zatrubněného toku  Olomoucký kraj  Olomouc  Majetín  1,800 konec zatrubněného toku ID: 10205928 - Q5, riziko zachycení spláví  Detail
nepojmenovaný (404370400200)  Propustek pod místní komunikací  Olomoucký kraj  Olomouc  Majetín  1,300 Propustek pod místní komunikací VT ID: 10205928; Q5, riziko snížení průtočného profilu  Detail
nepojmenovaný (404370400200)  Propustek pod místní komunikací  Olomoucký kraj  Olomouc  Majetín  1,200 Propustek pod místní komunikací, VT ID: 10205928; Q5, riziko snížení průtočného profilu  Detail
nepojmenovaný (404370400200)  Propustek pod místní komunikací u ČOV  Olomoucký kraj  Olomouc  Majetín  0,600 Propustek pod místní komunikací u ČOV, VT ID: 10205928; Q5, riziko zachycení spláví  Detail
nepojmenovaný (404370400200)  Propustek pod místní komunikací u ČOV  Olomoucký kraj  Olomouc  Majetín  0,500 Propustek pod místní komunikací u ČOV, VT ID: 10205928; Q5, riziko zachycení spláví  Detail
nepojmenovaný (404370400200)  Propustek pod místní komunikací  Olomoucký kraj  Olomouc  Majetín  Propustek pod místní komunikací, VT ID: 10200010; Q5, riziko zachycení spláví  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.