logo
Povodňový plán Olomouckého kraje

Místa omezující odtokové poměry

8 řádků, 1 strana

tok místo kraj ORP obec poloha na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
Morávka-náhon  MOOP_Moravka-nahon_4  Olomoucký kraj  Olomouc  Dub nad Moravou  8,200 lávka - Q20  Detail
Morávka-náhon  Most ID 8326  Olomoucký kraj  Olomouc  Grygov  17,600 Moravka-nahon ID 8326; Q20. Hrozí omezení průtočnosti profilu.  Detail
Morávka-náhon  MOOP_Moravka-nahon_2  Olomoucký kraj  Olomouc  Grygov  17,200 Lávka - Q20. Hrozí omezení průtočnosti profilu.  Detail
Morávka-náhon  MOOP_Moravka-nahon_3  Olomoucký kraj  Olomouc  Grygov  16,800 lávka - Q20  Detail
Morávka-náhon  Mlýnský náhon  Olomoucký kraj  Přerov  Citov  6,482 V případě zvýšené vodní hladiny dojde k vybřežení Morávky z koryta řeky a vytopení mlýna.  Detail
Morávka-náhon  Mostek u domu č. p. 38  Olomoucký kraj  Přerov  Citov  6,450 ucpání naplaveninami a rozlití v oblasti u mlýna  Detail
Morávka-náhon  Silniční most přes komunikaci III/43515  Olomoucký kraj  Přerov  Citov  5,730 ucpáním naplaveninami může dojít k vybřežení a neprůjezdnosti komunikace  Detail
Morávka-náhon  Betonový mostek, příjezdová cesta ke koupališti  Olomoucký kraj  Přerov  Citov  5,505 ucpání naplaveninami může způsobit zatopení jižní části obce  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.