logo
Povodňový plán Olomouckého kraje

Místa omezující odtokové poměry

Mostek v části Žádlovice u č. p. 46

nepojmenovaný (403150004700)  ř.km: 0,250

Loštice, Žádlovice
ORP: Mohelnice
Olomoucký kraj

ID místa: 7718
místo: Mostek v části Žádlovice u č. p. 46 
popis omezení: nekapacitní mostek pro naplaveniny 
kraj: Olomoucký kraj 
ORP: Mohelnice 
obec: Loštice 
katastrální území: Žádlovice 
 
tok: nepojmenovaný (403150004700) 
poloha na toku: 0,250 ř.km 
umístění: koryto 
sezóna: celoročně 
poznámka: Bezejmenný tok, přítok Podhrádku. Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lostice 
 
datum aktualizace: 29.04.2016 
X (-Y JTSK): -570 018 m 
Y (-X JTSK): -1 102 098 m 
GPS N (WGS84): 49,746  
GPS E (WGS84): 16,909