logo
Povodňový plán Olomouckého kraje

Místa omezující odtokové poměry

9 řádků, 1 strana

tok místo kraj ORP obec poloha na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
nepojmenovaný (402560002400)  Propustek - Rohle  Olomoucký kraj  Zábřeh  Rohle  1,900 nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu  Detail
nepojmenovaný (402560002400)  Propustek - Rohle  Olomoucký kraj  Zábřeh  Rohle  1,500 nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu  Detail
nepojmenovaný (402560002400)  Most místní komunikace - Rohle  Olomoucký kraj  Zábřeh  Rohle  0,900 nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu  Detail
nepojmenovaný (402560002400)  Most místní komunikace - Rohle  Olomoucký kraj  Zábřeh  Rohle  0,800 nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu  Detail
nepojmenovaný (402560002400)  Most místní komunikace - Rohle  Olomoucký kraj  Zábřeh  Rohle  0,600 nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu  Detail
nepojmenovaný (402560002400)  Most místní komunikace - Rohle  Olomoucký kraj  Zábřeh  Rohle  0,500 nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu  Detail
nepojmenovaný (402560002400)  Most místní komunikace - Rohle  Olomoucký kraj  Zábřeh  Rohle  0,300 nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu  Detail
nepojmenovaný (402560002400)  Most místní komunikace - Rohle  Olomoucký kraj  Zábřeh  Rohle  0,200 nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu  Detail
nepojmenovaný (402560002400)  Most místní komunikace - Rohle  Olomoucký kraj  Zábřeh  Rohle  0,050 nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.